Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

Formulář odstoupení od kupní smlouvy

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Jméno a příjmení:

Adresa:

Číslo kupní smlouvy (číslo objednávky):

 Podle článků VI. a VII. Všeobecných obchodních podmínek APPLAUS MÉDIA , s.r.o. odstupuji od uzavřené kupní smlouvy č.: .............................

 Od kupní smlouvy odstupuji v termínu (nehodící se škrtněte):

- do 24 hodin po objednání - odstupné 0%
- do 45. dne před zahájením kurzu – odstupné 10% z konečné ceny kurzu
- od 44. dne do 30. dne před zahájením kurzu – odstupné 30% z konečné ceny kurzu
- od 29. dne do 21. dne před před zahájením kurzu - odstupné 50 % z konečné ceny kurzu
- od 20. dne do 15. dne před před zahájením kurzu - odstupné 75 % z konečné ceny kurzu
- od 14. dne do 8. dne před před zahájením kurzu - odstupné 90 % z konečné ceny kurzu
- od 7. dne před zahájením kurzu - odstupné 100 % z konečné ceny kurzu.

 

V .................................................................. , dne..........................

 

 

Podpis

 

 

Poznámka:  formulář vyplňte, podepište a zašlete na adresu obchod@applaus.cz.  Pro podmínky odstoupení od smlouvy je rozhodný čas jeho doručení