Reklamační řád APPLAUS MÉDIA

Reklamační řád pro výuku APPLAUS MÉDIA

 

1. Obecné ustanovení

APPLAUS MÉDIA, s.r.o.. , IČ: 29412099 vydává v návaznosti na Všeobecné obchodní podmínky APPLAUS MÉDIA a na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, tento reklamační řád.

2. Rozsah a podmínky reklamace/stížnosti

Zákazník má právo podat APPLAUS MÉDIA s.r.o. reklamaci/stížnost pro všechny veřejné kurzy na:

- způsob výuky lektora

- metodický obsah kurzu

- organizaci kurzu

Reklamaci/stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu APPLAUS MÉDIA, s.r.o., Ke Kladivům 1087, 165 00 Praha 6. nebo e-mailem na studijni@applaus.cz

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

1. jméno a příjmení zákazníka

2. adresu zákazníka

3. číslo objednávky

4. popis předmětu reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.

3. Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

APPLAUS MÉDIA, s.r.o...je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se škola se zákazníkem nedohodli na delší lhůtě. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena na výše uvedenou adresu jazykové školy. Pokud APPLAUS MÉDIA, s.r.o.. uzná reklamaci jako oprávněnou, nabídne studentovi adekvátní kompenzaci. Způsob řešení reklamace/stížnosti na:

A. Způsob výuky lektora

1. studijní poradce společnosti APPLAUS MÉDIA, s.r.o. reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje jednatele společnosti Pavla Hronka

2. jednatel prověří předmět reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. odborná observace kurzu, pohovor s lektorem apod.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. proškolení lektora, případně jeho výměnu
3. v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany APPLAUS MÉDIA, s.r.o., kterou určí jednatel školy Pavel Hronek

B. metodický obsah kurzu

1. studijní poradce společnosti APPLAUS MÉDIA, s.r.o. reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje jednatele společnosti

2. jednatel společnosti reklamaci/stížnost posoudí porovnáním metodického obsahu kurzu podle druhu kurzu s dostupnými metodickými pokyny pro výuku daného oboru

3. pokud na základě tohoto srovnání jednatel školy uzná reklamaci/stížnost za relevantní, upraví metodický obsah kurzu tak, aby odpovídal výše uvedenému

4. v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany dodavatele, kterou určí jednatel školy

C. organizaci kurzu

1. studijní poradce společnosti APPLAUS MÉDIA, s.r.o. reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje jednatele společnosti.

2. jednatel společnosti posoudí porovnáním s původním rozvržením kurzu a obchodními podmínkami, ve kterých jsou uvedené konkrétní podmínky pro změnu v kurzech (obchodní podmínky jsou uvedeny na www.kurzyapplaus.cz) pokud jednatel školy uzná reklamaci/stížnost za relevantní, navrhne adekvátní kompenzaci zákazníkovi za daný kurz

3. v případě, že po tomto řešení podá zákazník opětovnou reklamaci/stížnost se stejným předmětem reklamace/stížnosti, může dojít k individuální kompenzaci za kurz zákazníkovi ze strany APPLAUS MÉDIA, s.r.o., kterou určí jednatel společnosti školy

4. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 5. 2015 a platí za upřesnění obchodních podmínek společnosti APPLAUS MÉDIA, s.r.o. (obchodní podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách APPLAUS MÉDIA, s.r.o.. www.kurzyapplaus.cz a jsou také k dispozici v kanceláři APPLAUS MÉDIA, s.r.o.)

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.