Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

Vzdělávání zaměstnanců a OSVČ

Až do konce roku 2023 je možné pro financování našich kurzů využít příspěvku Úřadu práce ČR prostřednictvím projektu POVEZ II 

Naše kurzy se nehodí pouze pro moderátory, kameramany, střihače a produkční, ale pro všechny vaše zaměstnance, kteří komunikují s klienty nebo veřejností, vytvářejí audiovizuální obsah vašich stránek nebo pořádají firemní a jiné akce. Stejně tak jsou získané dovednosti a kompetence důležité pro pracovníky na všech stupních managementu. Příspěvek můžete získat i jako OSVČ.

FB micro čtverec

Informace o projektu POVEZ 

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

Na jaké kurzy můžete získat příspěvek?

Příspěvek můžete získat na naše rekvalifikační kurzy. Výuka může probíhat v Praze či v místě pracoviště. Platnost k vyčerpání příspěvku je 6 měsíců a vyřízení žádosti příspěvku z naší zkušenosti trvá přibližně 1 měsíc.

Krátký návod co dělat

Žádost se podává pouze elektronicky na webových stránkách http://povez.uradprace.cz, kde je žadatel povinen vyplnit a odeslat elektronický formulář žádosti. Formulář se ve webové aplikaci uloží ve formátu PDF. Následně tento formulář žadatel doručí společně s přílohami žádosti v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele na příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR nebo krajskou pobočkou delegované kontaktní pracoviště, nejdéle však do 7 kalendářních dnů od odeslání žádosti z webové aplikace.

Odkazy na stránky Úřadu práce o projektu POVEZ II

https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii

https://povez.uradprace.cz/

 

Podmínky pro zájemce o vstup do projektu podpora odborného vzdělávání zaměstnanců ke stažení zde.

Potřebné dokumenty najdete zde

V případě potřeby, můžeme pomoct s vyplněním patřičných dokumentů k podání žádosti. Kontaktujte nás na tel. +420  775 282 140, obchod@applaus.cz

 

Kurzy, na které můžete získat příspěvek:

 

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem

Rekvalifikace Vedoucí výroby audiovizuálního díla - Produkční
Rekvalifikace Vedoucí výroby audiovizuálního díla - Produkční
Tip Možnost proplacení Úřadem práce
Kód: 279/12
59 990 Kč
Detail
Náhledové obrázky 140 mm x 100 mm 5
Rekvalifikace Pracovník/pracovnice audiovizuální tvorby
Tip Možnost proplacení Úřadem práce
Kód: 149/15
59 990 Kč
Detail
Rekvalifikace Moderátor / moderátorka
Rekvalifikace Moderátor / moderátorka
Možnost proplacení Úřadem práce Dárek zdarma
Kód: 148/11
59 990 Kč
Detail

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem