Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

KURZY BĚHEM MIMOŘÁDNÉ SITUACE - COVID 19

 c9ecF

 

I když to vypadá, že se život v České republice téměř zastavil, výuka v APPLAUS MÉDIA stále pokračuje, byť v omezeném rozsahu.

1.
Prezenční výuka je od 16. 3. do 29. 3. 2020 zastavena a nahrazena distančním způsobem výuky.  Frekventantům všech probíhajících kurzů a studijních programů je studium automaticky prodlouženo o 14. dnů

2.
Mezi 16. - 29. 3. 2020 nezačínají žádné neplánované korzy. 

3.
Od 30. 3. 2020, pokud to politická situace dovolí, probíhá prezenční výuka za zvýšených hygienicko - bezpečnostních opatření podle standardních postupů. Moduly, u kterých je to možné, budou organizovány distanční formou. Od 30. 3. také začínají nové kurzy i studijní programy podle vypsaného harmonogramu. 

4.
Od 30. 3. 2020 je praxe ve všech oborech organizována dle zaběhlých standardů.

5.
Po dobu vládního opatření o omezení pohybu osob (v tuto chvíli do 30. 4. 2020) jsou cenově zvýhodněny všechny nově objednané studijní programy. Zájemcům ve věku 65 let a více důrazně nedoporučujeme objednávat kurzy a studijní programy MODEROVÁNÍ, které mají začátek červen 2021 a dříve. 

6.
Všem studentům  i zájemcům o studium doporučujeme sledovat situaci a komparativně a kriticky posuzovat informace, které se k vám v souvislosti s novým coronavirem  dostávají. Pohříchu jsem nucen konstatovat, že interpretace mnohých relevantních zdrojů je zkreslená, nedostačující a zavádějící, a z toho důvodu nekorektní. Bohužel se na této činnosti nepodílejí pouze politické struktury, u kterých jsme na tuto práci s fakty již zvyklí, ale v určité míře i obec mediální, jejíž součástí byste po dokončení studia měli být. 

 

Pavel Hronek