Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

VZDĚLÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ PŘIJÍMANÝCH PRACOVNÍKŮ V MÉDIÍCH

Informace o projektu POVEZ II

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

Na jaké kurzy můžete získat příspěvek?

http://www.kurzyapplaus.cz/rekvalifikace/

Krátký návod co dělat

Žádost se podává pouze elektronicky na webových stránkách http://povez.uradprace.cz, kde je žadatel povinen vyplnit a odeslat elektronický formulář žádosti. Formulář se ve webové aplikaci uloží ve formátu PDF. Následně tento formulář žadatel doručí společně s přílohami žádosti v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele na příslušnou krajskou pobočku ÚP ČR nebo krajskou pobočkou delegované kontaktní pracoviště, nejdéle však do 7 kalendářních dnů od odeslání žádosti z webové aplikace.

Odkaz na stažení potřebných dokumentů

https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

http://povez.uradprace.cz/

V případě potřeby, můžeme pomoct s vyplněním patřičných dokumentů k podání žádosti.

- kontakt:

 obchod@applaus.cz 

Telefon: 775282140

 

- možnost výuky v Praze či v místě pracoviště

- platnost k vyčerpání příspěvku je 6 měsíců

- Vyřízení žádosti příspěvku z naší zkušenosti trvá přibližně 1 měsíc

- kurz trvá 6 týdnů

V současné době kurz absolvují moderátoři  Rádia Egrensis - Cheb     Egrensis - Logo