Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

PAVLA MULLEROVÁ: PŘED KAMEROU NEHRAJTE!

Studenti moderátorského kurzu si musí alespoň jednou za celé studium projít celodenním tréninkem nonverbální komunikace s lektorkou Pavlou Müllerovou, kde se učí zvládat řeč těla, postoj před kamerou, mimiku a gestiku a podobně. Pro všechny účastníky je to výjimečná událost a jak sami potvrdili, může to být i sranda, o čem se můžete přesvědčit v tomto videu.