Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

KURZY BĚHEM MIMOŘÁDNÉ SITUACE - COVID 19 - III. - Výuka plně obnovena

Od 1. května 2020 obnovujeme teoretickou výuku v plném rozsahu. Ponecháváme však distanční vzdělávání u modulů, u kterých se tento způsob osvědčil. To, zda modul proběhne prezenčně za zvýšených hygienických opatření, nebo distančně, bude zveřejněno na studijních stránkách jednotlivých kurzů u každého vypsaného vzdělávacího modulu.

Praxe běží podle normálního harmonogramu s tím, že od 1. května 2020 bude moderátor zpráv na svém obvyklém pracovišti, a je tedy možné obsadit ve studiu i vysílací pracoviště redakční služby. I při absolvování praxe je nařízeno dbát zvýšených hygienických opatření a na pracovišti používat roušky v případě, že se na něm vyskytuje více než jedna osoba.

Ostatní kurzy (dabing a pod.) jsou obnoveny v plném rozsahu s výjimkou kurzu dabingu pro děti.

30. dubna - tedy dnes, je také poslední den, kdy je možné zapsat se do studijních programů za zvýhodněnou, o 50% nižší cenu. 

 c9ecF