Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

Kurzy v APPLAUS na podzim - Covid 19 - IV.

slovo je zbraň andrea 1 copy

Podzim se pomalu blíží a s ním probíhající i očekávaná vládní omezení v souvislosti s druhou, třetí a další a další vlnou coronavirového neštěstí. Množí se také dotazy na to, jak by to bylo s kurzem, kdyby... jestli propadne, zda vrátíme peníze, jestli začne, a jak to všechno skončí. Po pravdě, jak to všechno skončí, nevíme... To by měl vědět pan premiér a jeho suita. Ale vzhledem k tomu, jak důvěryhodně o tom hovoří ve svých mediálních vystoupeních, tak o tom také nemá ani potuchy.

Jak to však bude s kurzy víme celkem přesně:

1. Všechny kurzy budou začínat přesně podle harmonogramu

2. Jejich průběh se bude řídit platným Studijním řádem, jako obvykle, tedy:
- v případě nemoci (i nařízené karantény) se studium přerušuje na dobu jejího trvání a kurz se dokončí v nejbližším termínu
- v případě nemoci lektora se hodiny po dohodě nahradí
- to platí i v případě, že kvůli nemoci nebudete moci do kurzu nastoupit
- během kurzu můžete 1x požádat o přerušení až na dobu jednoho měsíce, při odůvodnění i na delší dobu

3.Výuka a provoz APPLAUS MÉDIA ve vnitřních i venkovních prostorách probíhá podle aktuálních vládních nařízení. Zde nutno podotknout, že zde, v APPLAUSU, studují inteligentní lidé, kteří vědí, co znamená slovo hygiena a osobní zodpovědnost.

4. V případě jakéhokoliv zpřísnění vládních opatření, z čehož, bohužel, nemůžeme vyjmout ani možnost opětovného vyhlášení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob, bude výuka probíhat stejně, jako v březnu a dubnu tohoto roku, kdy nebyla ani na okamžik přerušena a všechny moduly, u kterých to bylo možné probíhaly distanční formou a ostatní byly přesunuty na dobu po ukončení platnosti těchto opatření. V případě, že by někomu distanční forma vzdělávání nevyhovovala, budeme to brát jako relevantní důvod pro přerušení studia na dobu trvání takové situace.

5. Praxe probíhá v reálných médiích a její průběh se řídí a bude řídit platnými opatřeními pro média včetně jejich vnitřních nařízení. 

Na závěr nám dovolte vyjádřit přesvědčení, že všichni z vás, kteří uvažujete o našich mediálních kurzech, ať už z důvodu osobního rozvoje nebo profesního uplatnění, máte rozum a součástí vašeho normálního života je ochrana zdraví vašeho i ostatních, a když jste nemocní, tak je pro vás normální se doma uzdravit a neroznášet bacily všude kolem :-)

A teď už se jen přihlásit do kurzu - třeba do některého aktuálně zlevněného :-)