Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

Co se dnešním dnem změnilo v našich rekvalifikačních kurzech

Dnes je poslední možnost přihlásit se na rekvalifikační kurz MODERÁTOR/MODERÁTORKA a PRACOVNÍK AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY pro ty z vás, kteří chtějí mít kurz financovaný úřadem práce a skládat závěrečné zkoušky podle mírnějších podmínek stávající akreditace. Samoplátci mají stále možnost přihlášku poslat, protože nepodléhají měsíčnímu úřednímu schvalovacímu procesu.A protože stále ještě máme 3 volná místa, rozhodli jsme se poskytnout těm, kteří si chtějí kurz zaplatit sami celkem dost výraznou slevu. 

úřad práce MODerátor 3

CO SE ZMĚNÍ? 

S platností nové akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dochází k několika úpravám celého průběhu kurzu.

Zásadní změnou je už přijímací řízení, kdy je v současnosti možno nastoupit do kurzu se středním vzděláním, ale bez maturity. Od 11.11. je maturita nutná pro oba kurzy.

Průběh kurzů zůstává prakticky stejný, pouze je posílena praktická část výuky. Zaměření obou kurzů je tím směrem, aby se absolvent bez sebemenších problémů začlenil do redakcí v jednotlivých médiích a stal se okamžitě plnohodnotným členem týmu. 

Největší rozdíl je však ve skládání závěrečných zkoušek. Už připuštění ke zkouškám je od 11. 11. 2016 podmíněno splněním dílčích úkolů v podobě hodnocené eseje, natočení a odvysílání několika rozhlasových a TV reportáží. a dalšími. Samotná zkouška se sice stále skládá z teoretické a praktické části, ale na rozdíl od současnosti, kdy stačilo splnit celkovou zkoušku na 80%, je nově rozdělena na 7 samostatných segmentů, které jsou hodnoceny každý zvlášť s minimální úspěšností 80%. V budoucnu tedy již nebude možné uspět s vynikajícími výsledky v moderování a průměrnými v tvorbě reportáží nebo moderaci zpráv. 

Cílem těchto změn je zkvalitnění a posílení kompetencí našich absolventů v jednotlivých oborech, zvýšení jejich šancí v přijímacích řízeních a castingách a zkrácení doby od ukončení kurzu a nástupem do média