Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

Závěrečné zkoušky

 
  • 1 z 16
 

Zvolte variantu závěrečných zkoušek. V ceně rekvalifikačních zkoušek je započítán poplatek 400,- Kč za oficiální přestup do rekvalifikačního kurzu a absolvování povinné hodiny BOZP.

od 2 500 Kč
Kategorie VŠECHNY KURZY
Zvolte variantu
Závěrečné zkoušky: Rekvalifikace Moderátor Volná místa 2 900 Kč
   
Závěrečné zkoušky: Rekvalifikace PAVT Volná místa 2 900 Kč
   
Závěrečné zkoušky: Certifikát Moderátor Volná místa 2 500 Kč
   
Závěrečné zkoušky: Certifikát AVT Volná místa 2 500 Kč
   
 

K závěrečným zkouškám se můžete přihlásit kdykoliv po splnění následujících kritérií:

POŽADAVKY PRO ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ze studijního plánu Moderátor RÁDIO  a Moderátor TELEVIZE a RÁDIO pro získání certifikátu APPLAUS MÉDIA:

- Absolvování minimálně 160 hodin teorie

- Absolvování minimálně 160 hodin praxe

- Minimálně  10 odvysílaných  audio (Moderátor RÁDIO) nebo 5 audio a 10 audiovideo (Moderátor RÁDIO a TELEVIZE) reportáží. Započítávají se pouze reportáže dodané v termínech WORK FLOW

- Připravení a odvysílání MINIMÁLNĚ jednoho dílu pořadu APPLAUS TLESKÁ

- Dodání seminární práce na 1 - 2 A4 na téma rozbor verbálního nebo nonverbálního projevu některého veřejně vystupujícího moderátora - o zadání osobnosti je nutné se přihlásit.
Ve verbální části se hodnotí: Hlas, dodržování ortoepické normy, artikulace, rytmus řeči, obsah sdělení a emoční podkresy mluvního projevu. V nonverbální části - je-li součástí zadání se hodnotí: Mimika, gestika, soulad nonverbálního projevu s obsahem sdělení. Seminární práci musíte odevzdat v tištěné nebo elektronické formě nejpozději tři dny před konáním závěrečné zkoušky.

POŽADAVKY PRO ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ze studijního plánu Moderátor RÁDIO  a Moderátor TELEVIZE a RÁDIO pro získání Osvědčení o rekvalifikaci:

 - Minimálně  5 odvysílaných  audio nebo audiovideo reportáží - akreditovaný kurz MODERÁTOR / MODERÁTORKA  – Započítávají se pouze reportáže dodané v termínech WORK FLOW

- Odvysílání MINIMÁLNĚ jednoho dílu pořadu APPLAUS TLESKÁ

- Absolvování minimálně 80 hodin teorie a 80 hodin praxe

- Dodání seminární práce na 1 - 2 A4 na téma rozbor verbálního nebo nonverbálního projevu některého veřejně vystupujícího moderátora - hlaste se o něj cca 3. týden kurzu.
Ve verbální části se hodnotí: Hlas, dodržování ortoepické normy, artikulace, rytmus řeči, obsah sdělení a emoční podkresy mluvního projevu. V nonverbální části - je-li součástí zadání se hodnotí: Mimika, gestika, soulad nonverbálního projevu s obsahem sdělení. Seminární práci musíte odevzdat v tištěné nebo elektronické formě nejpozději tři dny před konáním závěrečné zkoušky.

 

 

SAMOTNÉ ZKOUŠKY SE POTOM SKLÁDAJÍ Z

Testu - nutno minimálně 80% úspěšnost v každé ze tří částí

Praktických zkoušek -  příprava a odvysílání zpravodajské relace - příprava 45 minut

                                   60 minut moderování

                                   Reportážní Stand Up na kameru na zadané téma (Moderátor RÁDIO a TELEVIZE a Rekvalifikační zkoušky Moderátor/moderátorka - příprava 15 minut

 

Test znalostí z oboru ( úspěšnost min. 80%) :

Certifikát APPLAUS MÉDIA:

60 min - Rozsah 30 otázek

Ortoepická norma/ 10 otázek, Práce se zdroji a pravidla tvorby zpráv a reportáže / 15 otázek, Volná moderace/ 5 otázek.

Osvědčení o rekvalifikaci

60 min - Rozsah cca 30 otázek

Ortoepická norma/ 10 otázek, Práce se zdroji a pravidla tvorby zpráv a reportáže / 15 otázek, Volná moderace/ 5 otázek.

 

Obhajoba seminární práce na vybrané téma z verbálního nebo nonverbálního projevu – rozsah 1A4 - Témata: rozbor verbálního a nonverbálního projevu některého veřejně vystupujícího moderátora - 30 minut

Účastník zkoušky podrobně vysvětlí závěry, ke kterým ve své seminární práci dospěl. Může dostat doplňující otázky a hodnotí se procentuálně jednotlivé části seminární práce zvlášť. Hlas, dodržování ortoepické normy, artikulaci, rytmus řeči, obsah sdělení a emoční podkresy mluvního projevu  ve verbální části a mimiku, gestiku a soulad nonverbálního projevu s obsahem sdělení v části nonverbální. Účastník uspěl v případě dosažení průměrného výsledku minimálně 80% z hodnocených parametrů celé seminární práce.

 

Závěrečné praktické zkoušky z oboru – příprava a prezentace zpráv, volná moderace pro zadanou cílovou skupinu - 2 hod. 

Komise procentuálně hodnotí tyto parametry:

Skladbu a řazení zpráv

Zpracování zpráv

Přednes zpráv

Obsah jednotlivých vstupů volné moderace

Volba formy volné moderace

Dodržování správných verbálních výrazových prostředků volné moderace

Orientační penalizace za každou odchylku nebo chybu při moderování: 

Certifikát APPLAUS MÉDIA

-4%

Osvědčení o rekvalifikaci

-1%

Účastník praktické zkoušky uspěl v případě, že procentuální průměr všech hodnocených parametrů bude minimálně 80 %

 

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky :

Test: min. 80 %

Seminární práce - min. 80%

praktická zkouška v rádiu - min. 80%

 

 

 

 POŽADAVKY PRO ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ze studijního plánu Kamera a střih pro získání Osvědčení o rekvalifikace Pracovník AV tvorby:

- Absolvování minimálně 108 hodin teorie

- Absolvování minimálně 133 hodin praxe

- Natočení a editace minimálně 10 reportáží o stopáži 3 minuty

 POŽADAVKY PRO ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY ze studijního plánu Kamera a střih pro získání Certifikátu APPLAUS MÉDIA Audiovizuální tvorba:

- Absolvování minimálně 108 hodin teorie

- Absolvování minimálně 200 hodin praxe

- Natočení a editace minimálně 20 reportáží o stopáži 3 minuty

- Natočení krátkého AV díla mimo reportáž - dokument, clip, a podobně

SAMOTNÉ ZKOUŠKY SE POTOM SKLÁDAJÍ Z

60 min. - Test znalostí z oboru ( úspěšnost min. 80%) Rozsah cca 30 otázek.

Dějiny filmové a TV tvorby 5 otázek, Mediální právo – 5 otázek, Principy audiovizuální tvorby (kamera – 10 otázek, střih – 10 otázek)

 

60 min. - Obhajoba Absolventská práce – vč. střihu a postprodukce do finalní  podoby dle zadání v rozsahu minimálně 10 min.

Absolventská práce bude mít formu uceleného audiovizuálního díla, a to buď reportáže nebo dokumentu nebo jednoho obrazu inscenace. Hodnotí se úroveň uměleckého a technického snímání obrazu a zvuku, střihu a postprodukčních prací včetně exportu do vysílacího formátu.

Účastník obhájí svou absolventskou práci v případě, že s ní vysloví souhlas všichni členové zkušební komise

Podobné produkty

Zkouška (?) moderování

REP - Praha v pohybu


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: