Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

Roušky, kam se podíváš

20200910_115636

V březnu vyzvala naše vláda k tomu, aby si lidé začali šít roušky sami. Do dneška se pan premiér chlubí, že MY, dokonce mám někdy pocit, že ON, jsme naučili svět nosit roušku. Většinou potom následují argumenty typu: "... no podívejte, jak jsme to pěkně zvládli, s těmi rouškami..." Protože jsou ale naši reportéři zvídaví, tak si na ty roušky (nikoliv respirátory - to je úplně jiná liga - ale jednorázové chirurgické a ty naše pěkné českýma šikovnýma zlatýma ručkama ušité roušky) posvítili a připravují o nich reportáž  A ejhle. 

Nejdříve se však museli vrátit hodně zpět před dobu Covidovou. O celých téměř 30 let. V roce 1991 a 1992 proběhly studie, při kterých G. Tunewall prokázal, že nošení jakýchkoliv roušek nemá vliv na kontaminaci operační rány infekcí. To se pochopitelně moc nezdálo jiným odborníkům, a tak, aniž by polemizovali s Tunewallovými závěry, na něj navázali v roce 2005 s jinou studií, publikovanou v Brazilian Journal of Microbiology, kde se Marii Heleně Barbosa  a  Kazuko Uchikawa Grazianovi podařilo dokázat, že chirurgické jednorázové roušky přeci jen nějakou účinnost mají - přibližně 2- 3 hodiny. (https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-83822006000300003) Po té jsou však horší, než kdyby lékař roušku neměl vůbec. 

A teď k té naší domácí rukodělné práci. V roce 2015 vyšla v lékařském časopisu BMJ Open Journal (mimo jiné) randomizovaná studie Rainy MacIntyreové z University of New South  Wales, která porovnávala látkové a jednorázové roušky ne již z hlediska kontaminace okolí, ale vlivu na zdraví nositele roušek. Dospěli k jednoznačnému závěru: Látkové roušky ohrožují zdraví těch, kteří je nosí, doslova: "Rozšířené používání látkových masek zdravotnickými pracovníky je může ve skutečnosti vystavit zvýšenému riziku respiračních onemocnění a virových infekcí a podle studie UNSW by se mělo od jejich globálního používání odrazovat." (Cit.: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-04/uons-cm-042115.php) Kdo by chtěl celou studii, tak zde: https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577.full .  Studie sice nezkoumala, zda masivně četnější onemocnění uživatelů látkových roušek má horší průběh, ale ve svých závěrech profesorka MacIntyreová toto naznačuje a vyzývá k navázání na svou studii právě tímto směrem. 

Nutno ještě dodat, že veškeré tyto studie probíhaly na skupinách zdravotníků, lékařů a sester, u kterých se předpokládá vyšší hygienické povědomí a znalost používání roušek, než u ostatních lidí.

Tolik doba, kdy roušky ještě nebyly zatíženy politikem Covidu 19. 

Na jaře tohoto roku WHO opravdu od nošení roušek odrazovala. Snad si i byla vědoma závěrů všech studií, které na toto téma byly vypracovány. Proč od svého doporučení ustoupila? Na nátlak politiků, kteří jí posílají peníze? Nebo kvůli panice veřejnosti, která se s rouškou na ústech cítí víc v pohodě a paradoxně jí to psychicky pomáhá se s virem lépe vypořádat? Znají naši odborníci závěry renomovaných studií? Jestli ano, proč se jimi neřídí? Jestli ne, tak, proč jsou odborníky, kteří doporučují vládě, jaká opatření zavést? Je však také možné, že z našeho laického hlediska závěry studií špatně čteme. Potom si to ale necháme vysvětlit, a v naší reportáži se vše dozvíte. Ono nic není černobílé. Proto jsou také doporučení i renomovaných institucí velmi opatrná. Jako v doporučení Mayo Clinik https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/coronavirus-mask/art-20485449 , kde se látkové masky sice doporučují, ale jen v případě, že není dostupná jednorázová chirurgická. Jak se píše ve srovnání přístupu k rouškám v jednotlivých státech světa na https://www.thelancet.com/article/S2213-2600(20)30134-X/fulltext z března tohoto roku: Existuje  zásadní rozdíl mezi absencí důkazů a důkazem absence. 

V okamžiku, kdy však důkazy přestanou chybět a proběhnou další studie, které by mohly prokázat těžší průběh nemoci při používání látkových masek, což se dá předpokládat, možná se budeme muset smířit s tím, že svou "výukou světa"  https://www.youtube.com/watch?v=HhNo_IOPOtU , kterou se náš premiér tak rád chlubí, jsme se stali spoluviníky smrti v tuto chvíli téměř milionu lidí. (pH)